Eventyrsanalyse

Eventyr

Folkeeventyret er fortællinger, som går fra mund til mund igennem mange år, indtil det endelig bliver skrevet ned. Et folkeeventyr ændrer sig en lille smule for hver gang det er blevet fortalt; derfor kan man også finde mange forskellige nedskrevne versioner af hvert enkelt eventyr. Folkeeventyr er derfor også meget enkle så der ikke er så meget man skal huske på. Kunsteventyr er, modsat folkeeventyr, historier som er opstået i forfatterens egen fantasi, ofte mere eller mindre inspireret af folkeeventyrene eller forfatterens eget liv. Nogle af de mest kendte forfattere af kunsteventyr er H.C. Andersen og J.K. Rowling. Kunsteventyret er ofte en mere levende fortælling end folkeeventyret. Sproget er nuanceret, med detaljeret og varieret beskrivelser af personer og steder i historien.

Hvordan er dette eventyr i forhold til ovenstående definition?

Analysemodel for gennemgang af eventyr

Indhold

 1. Hvilket slags eventyr er det? Folke- eller kunsteventyr?
 2. Skriv et kort resumé. Hvad handler eventyret om?
 3. Beskriv tid og sted? Historisk tid? årstid? tid på dagen? Er det en kendt historisk periode eller er det en ubestemt eventyr-tid – “for lang-lang tid siden”? Hvor foregår det? Geografisk kendt? Er det en menneske-, en ting- eller dyreverden? Socialt lag?
 4. Hvem er de centrale personer eller roller? Beskriv. Giv karakteristik af dem. Hvad repræsenterer de? Hvilke værdier? Hvad er deres træk? Er der konstraster? Andre karakterer der er modsætning til hovedpersonen?parallelpersoner? Andre der har træk til fælles?

Form

 1. Den ydre komposition. Hvordan fremtræder eventyret grafisk? Hvordan er layoutet? Er der illustrationer til eventyret?
 2. Indre komposition. Hvordan er eventyret opbygget? Eventyrets struktur? Er det f.eks. hjemme-ude-hjem, kontraktmodellen, aktantmodellen? I hvilken grad det styres af de såkaldte episke love?
 3. Hvordan er ordvalget? Benytter eventyret sig af formelsprog (“Der var engang…”)? Er sproget enkelt, komplekst, talesprogs- eller skriftsprogsagtigt? Sværhedsgraden i teksten?
 4. Benyttes der korte eller lange perioder, sideordnede (paraktase) eller underordnede sætninger (hypotakser)? Forvægt?bagvægt?
 5. Sproglige billeder? Metaforer? Overførte betydninger? Sammenligninger? symboler? ironi? m.m.
Fortolking
 1. Hvad er eventyrets tema? Hvad er personernes/figurernes og modsætningernes indbyrdes forhold? Er det et typisk eventyr-tema (selvoptagethed, overmod, begærlighed, magtsøgen, umodenhed, snuhed og sund fornuft m.m)?
 2. Har eventyret en morale? et budskab? Hvilken holdning har eventyret til temaet? Tager eventyret parti med de centrale modsætninger?
 3. I hvilken eller hvilke samfundsforhold periode er eventyret skrevet? Hvad betyder det for indholdet?. Placerer det sig i forhold til den litteraturhistoriske periode? Hvordan? Har eventyret ligheder med andre eventyr? tekster? fra perioden?

De tilbagevendende træk i et eventyr

For eventyr er der et eller flere generelle træk som går igen i alle eventyr. Hvis ingen af de nedestående træk går igen i eventyret, er det ikke et eventyr.

 • Tallet 1 (For den ene / Helten)
 • Tallet 2 (For modsætninger – God / Ond)
 • Tallet 3 (Som f.eks. de tre bukkebruse, tre bjørne, eller tre prøver)
 • Tallet 7 (de syv små dværge, syv milestøvler)
 • En helt eller heltinde
 • En rival/modstander
 • “Der var engang…” og/eller “…de levede lykkeligt til deres dages ende”
No votes yet.
Please wait...

27 Comments

 1. super god work guys mega nice hjemmeside, kan stærkt anbefales. knivskarpt og indholder det hele. rigtig god. super duper

  Reply

Leave a Comment.