Dramaanalyse

Dramaanalyse

Drama er opdigtet fortællinger, og er en af de tre fiktive hovedgenrer. Drama er en skuespillerkunst og ses på teaterscenen eller film. Drama kan også læses i manuskripter. Der findes mange former for drama f.eks. tragedie eller komedie. Drama skal ses som en helhed, men består af mange delelementer f.eks: Replikker, rekvisitter, scenografi, musikledsagelse, andre lyde, virkemidler og special effekter osv.

Analysemodel for gennemgang af drama

 1. Titel?
 2. Forfatter? Instruktør?
  Hvem har skrevet manuskriptet? Instrueret? Lavet kulisser? Kostumer? Kender du noget til disse personer i forvejen?
 3. Hvornår er dramaet skrevet?
 4. Har du oplevet eller læst det? Hvor? Hvornår?
  Navn på teater? TV? Andre steder? Hvordan var oplevelsen?
 5. Referat af handlingen
  Giv et referat af handlingen. Er der en fortæller, eller får du handlingen gennem skuespillernes optræden? Vurdér tiden både sprogligt og historisk.
 6. Beskriv delelementerne i dette drama
  Hvad er med? Skuespillere? Replikker? Sceneskift? Virkemidler? effekter? Lyde? Musik?  Andet?
 7. Hvis det er et manuskript vurderes følgende:
  • Direkte tale / Replikker ? Vurdér: Længde? Ordvalg? Virkning? Pos/neg? Slang? Ironi? Andet?
  • Regibemærkninger.
   Regibemærkninger er forfatterens anvisninger til instruktør og skuespillere om fx. indretning af scene, lyd. lys…
 8. Hvad er hovedtemaet? Nævn evt. også sidetemaer!
 9. Skuespillere?
  Hovedroller? Biroller? Statister? Hvem?
 10. Lav en personkarakteristik af alle hovedroller!
 11. Vurder birollernes og statisternes betydning!
 12. Sceneskift/akter?
  Akter: Ofte 3 eller 5 akter (Der skiftes kulisser, holdes pause, o.l.)
  Scener: Hvor mange gange skifter man personer ud på scenen?
  Er det en 3-akter eller en 5-akter? Hvordan skiftes der mellem scenerne? Akterne? Kulisser? Er der en sammenhæng mellem start- og slutscene? o.a.
 13. Spænding? Hvordan og hvornår udløses og vises spændingen, det morsomme. Hvad er interessant? Spændende? Uhyggeligt? Sjovt? Alvorligt? Andet?
  • Ved 5 AKTER:
   1. Personer introduceres og konflikten opbygges.
   2. Situationen bliver værre og værre.
   3. Konflikten når sit højdepunkt.
   4. Konflikten  og løsningen vurderes.
   5. Konflikten løses enten lykkeligt eller ulykkeligt.
  • Ved 3 AKTER:
   1. Personer introduceres og konflikten opbygges.
   2. Situationen bliver værre og værre, Konflikten når klimaks. Konflikten og løsning vurderes.
   3. Konflikten løses enten lykkeligt eller ulykkeligt.
 14. Hvordan er dramaets scenografi og rekvisitter?
  • Beskriv scenerummet i de forskellige scener/akter!
  • Hvordan passer skuespillere og rekvisitter med dramaets indhold?
  • Beskriv kostumer! Tidsbillede?
 15. Hvordan passer overskriften/titlen til dramaets indhold?
  • Er den dækkende?
  • Er den misvisende?
 16. Analyse af dramaets problemer
  Hvilke problemer rejses i dramaet? Løses de? Hvordan? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 17. Hvilke valg tager hovedpersonen (eller hovedpersonerne) i dramaet?
  Analyser 1-3 vigtige valg: Er det et godt eller dårligt valg? Er han/hun  alene om at tage valget? Lokkes han/hun? Hvorfor og hvornår tages valget? Hvilken betydning får valget for personens liv? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund! Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 18. Er dramaet subjektivt eller objektivt?
 19. Kommunikationssammenhæng:
  1. Afsender?
  2. Budskab?
  3. Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 20. Sæt hovedtemaet i perspektiv!
  • Hvad kan vi lære af dramaet? Begrund!
 21. Sammenlign med andre drama du har læst eller set!
No votes yet.
Please wait...

Leave a Comment.