SWOT Analyse

SWOT Analyse

SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT analysen hjælper dig gennem en simpel proces med at skabe struktur og overblik over en given virksomhed styrke- og konkurrencesituation. Det sker gennem fokus på de fire ovenstående kategorier, nærmere specificeret: virksomhedsinterne (egne, indre) styrker og svagheder, samt virksomhedens eksterne (udefra givne) muligheder og trusler. Bemærk virksomhed kan dække over personer, firmaer, o.a organisationer.

En SWOT-analyse kan bruges til at analysere en nærmere beskrevet udfordring eller tendens (eksempelvis svært at rekruttere nye medarbejdere) i relation til de styrker og svagheder virksomheden internt råder over til at kunne imødegå muligheder og trusler.

SWOT-analysen kan give et billede af den aktuelle strategiske situation og giver dig et overblik over, hvor virksomheden står lige nu. Du kan derfor benytte analysen på et overordnet strategisk niveau til at evaluere virksomheden.

Styrker (S) – i virksomheden Svagheder (W) – i virksomheden
Styrker er det, I er gode til i virksomheden.
Det er de ting, der giver virksomheden gennemslagskraft.Det kan være, at din virksomhed har et godt kendskab til markedet, viden på kerneområder, et godt brand, loyale kunder, gode samarbejdspartnere, ny teknologi, unik markedsføring osv.
Svagheder kan være kompetencer, din virksomhed ikke har, eller ting I gør dårligt i forhold til konkurrenterne.Det kan være hurtig personaleudskiftning, manglende viden på kerneområder, dårlig likviditet, dårlig branding, forældet teknologi, manglende markedsføring osv.
Muligheder (O) – i omgivelserne Trusler (T) – i omgivelserne
Jeres muligheder på markedet kan være mange eller få.Det kan for eksempel skyldes, at I har fået nye kunder, nye markedstrends, lovændringer, konkurrenterne har dårlig økonomi, ny teknologi, adgange til nye markeder osv. Trusler er faktorer i omgivelserne, der truer din virksomheds forretningsmuligheder.Det kan være, at dine konkurrenter foretager opkøb, en ny konkurrencesituation, kunder flytter/lukker, nye trends, ny teknologi, nye konkurrenter, lav vækst i markedet osv.
No votes yet.
Please wait...

Leave a Comment.