Portrætanalyse

Analysemodel til portræt

Portrætanalyse

Et portræt kan have mange forskellige former, det kan være et maleri, et fotografi eller en skulptur. Der findes både selvportrætter og regulære portrætter. Forskellen ligger i, at et selvportræt er et portræt af hovedpersonen selv. Et portræt kan også være skrevet, og er der tale om et skrevet portræt er det en biografi/selvbiografi. Måden at genkende et skriftligt portræt er ved at kigge på sproget, der skal være skrevet meget malende.

I en portrætanalyse er det vigtigt at man arbejder sig ind i portrættet og dermed lærer hovedpersonen at kende. Før du går i gang med en portræt analyse, så gør dig tanker om hvordan du vil analysere portrættet, start med at analysere portrættet som et billede.

Analysemodel for gennemgang af portrætter

Kig på billedet, undersøg grundigt og opdag detaljerne.

Beskrivelse af portrættet (præsentation)

 1. Genre? Er det et portrætbillede, skulptur, tekst, tegning, maleri, fotografi, fotoserie, redigeret digitalbillede eller andet?
 2. Hvem forstiller portrættet? Uddyb hvem personen er/var? Forklar gerne med baggrundshistorie om personen.
 3. Titel?
 4. Hvem er fotografen, maleren, tegneren? Hvem er kunstneren? Biografiske data: fødested, bopæl osv.?
 5. Hvor er portrættet fundet? Internettet? avis? museum? magasin mm. Hvem er udgiveren evt. forlag? angiv dato. Er billedet aktuelt?

Materialer og teknik

 1. Teknik? Billedmanipulation? Hvordan er billedet beskåret? Hvordan er billedet blevet fremstillet, er det ved en indscanning, et fotografi, et oliemaleri, helt/delvist digitalt, akvarel, tegning el. lign?

Udformning

 1. Portrættets udformning? Hvad er der vist i billedet? Er det virkelighedstro, abstrakt, fantastisk, stiliseret eller andet? Hvordan er billedet bygget op? Beskriv evt. forgrund, mellemgrund og baggrund. Beskriv synsvinklen, fugleperspektiv, frøperspektiv el. Normalperspektiv. Evt. analyser billedet efter en billedeanalyse.
 2. Komposition? hvor er de vigtigste elementer placeret? F.eks. i midten, i bunden, i en trekant, i et gyldent snit? Dominerende bevægelser, linjer? blikretning? Er billedet i flere dimensioner? rumvirkning? overlapninger, differentieret størrelsesforhold v.h.a. lys/skygge eller ved farver?
 3. Farvevalg? Hvilke farver er der brugt i billedet? lys, mørke, primære/sekundære farver, komplementærfarver, kolde, varme, harmoniske mm.? Beskriv lyset i billedet, naturligt lys, modlys eller medlys, lyskilder, placering, lysmængde, hårdt eller blødt, skyggevirkning mm.

Fortolkning af portrættet

 1. Budskab og fortolkning. Hvordan vil afsender have modtager forstår hovedpersonen?
  Hvorfor er portrættet lavet som det er? Hvilke tanker og følelser kommer der til udtryk, beskrev portrættets stemning såsom: glæde, uhygge, angst, tryghed, romantik, rædsel eller kaos? Giver portrættet udtryk for en konflikt? Hvordan er hovedpersonens ansigts udtryk?
 2. Symbolik? Stemningskabende elementer? Symbolske elementer?

Vurdering og perspektivering

 1. Perspektivering. Hvordan er portrættet i forhold til andre billeder du har set? Er der andre sammenlignelige billeder, artikler, tekster, mm. der belyser emnet med samme /anden problemstillinger? Sammenlign evt. med andre personer kunstneren har portrætteret.
 2. Vurdering? Forhold dig til billede og afsender, begrund. Er billedet typisk for dets samtid, og genre? Hvilke samfundsgrupper kan billedet henvende sig til?
 3. Konklusion. Hvad kan du ud fra din analyse konkludere? Kunne hovedpersonen blive afbilledet på en anden måde, og hvordan? Opfatter alle hovedpersonen og billedet på samme måde? Begrund!

Rigtig god fornøjelse

No votes yet.
Please wait...

Leave a Comment.