Reklame analyse

reklame analyse

Reklameanalyse

Dette er en reklameanalyse til brug til analysering af reklamer. Den hjælper dig med at analysere reklamen på de fleste og vigtigste punkter.

Reklamer skrives og produceres af reklamefolk i samarbejde med fotografer, forfattere o. lign. En reklames indhold varierer, men indeholder altid tekst, billeder osv. Formålet med en reklame er at sælge et produkt, gøre opmærksom på en koncert, udstilling, teaterforestilling eller skræmmekampagne som f.eks. imod rygning. Der er reklamer mange steder f.eks. TV, aviser, blade og biografer.

Analysemodel for gennemgang af reklamer

 1. Titel/overskrift/emne?
  Hvad er reklamens emne og titel
 2. Forfatter/journalist/tegner o.a?
  Er der noteret en forfatter, en tegner eller bureau? 
 3. Hvornår er reklamen lavet?
 4. Hvor er den fundet?
 5. Referat/handling/indhold?
  Gør grundigt rede for punktet! Hvad reklameres der for?
 6. Reklamens opbygning?
  Hvilken størrelse? Indhold? Overskrift? Blikfang? Andet? Beskriv hvordan reklamen ser ud, som hvis du skal fortælle en der ikke har set den.
 7. Er reklamen illustreret? (foto/tegning)
  a: Beskriv billedet/billederne! Brug evt. en billedanalyse!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med reklamens indhold?
 8. Hvordan passer overskriften til reklamens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 9. Hvordan er teksten?
  Længde? Indhold? Taler den sandt? Er der faglig tekst? Er den let at forstå? Troværdig?  osv….
 10. Sproget?
  Er der brugt talesprog, skriftsprog eller reklameord? “Tomme ord”?
 11. Positive/negative ord?
 12. Er en bestemt ordklasse dominerende i reklamen?
 13. Kender du selv til produktet/sagen/emnet?
 14. Analyse af reklamens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 15. Hvad informeres der om?
 16. Er reklamen subjektiv eller objektiv?
 17. Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 18. Hvad synes du om reklamen? Produktet? Begrund!
 19. Kønsroller? Mandesyn? Kvindesyn? Livssyn?
 20. Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!
  Kender du til andre reklamer som stammer fra samme forfatter, tegner eller bureau? Redegør for hvordan denne reklame er i forhold til de andre du kender.
Rating: 5.00/5. From 2 votes.
Please wait...

9 Comments

Leave a Comment.