PEST Analyse

Pest analysemodel

PEST Analyse

PEST er en analysemodel som bruges til at analysere det eksterne makro miljø og de forhold som have indflydelse på den pågældende virksomhed.

Analysen tager udgangspunkt i 4 områder:

 • Political factors (Politiske forhold)
 • Economic factors (Økonomiske forhold)
 • Socio-Cultural factors (Sociale og kulturelle forhold. Holdninger, værdier mv.)
 • Technological factors (Teknologiske forhold)

Analysen kan betragtes som en slags tjekliste og kvaliteten af analysen afhænger af de inputs som brugeren indsætter under de enkelte punkter. Listen er ikke udtømmende og listen kan ydermere overlappe visse steder.
Ved udarbejdelse af analysen skal man være man være selektiv og kritisk over for de input man giver modellen. Det giver nemlig ikke meget mening at have en meget lang liste med alle mulige punkter. Så er det bedre at have nogle få væsentlige, gennemtænkte og uddybende punkter:

Politiske faktorer

 • Handelspolitikker
 • Finansiering, tilskud og initiativer
 • Hjemmemarked tryk-grupper
 • Internationalt pres-grupper
 • Skatter/afgifter
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Lovgivning (lokalt, nationalt, europæisk)
 • Økologiske / miljømæssige gældende lovgivning,
 • Fremtidig lovgivning
 • International lovgivning
 • Offentlige indgreb og regulerende organer og processer
 • Relationen til myndighederne
 • Nuværende og kommende regerings politikker
 • Krige og konflikter

Økonomiske faktorer

 • Udvikling i BNP
 • Inflation og økonomisk vækst
 • Lønniveau
 • Offentlige finanser
 • Arbejdsløshed
 • Valuta & renteniveau
 • Cykliske forhold/konjunkturer
 • Almindelig beskatning
 • Beskatning specifikke produkter / tjenester
 • Sæsonudsving
 • Marked- / handelscykler
 • Specifikke branche faktorer
 • Kunde- og slutbruger indvirkning
 • Renter og valutakurser
 • International handel og monetære problemer.

Socio-kulturelle faktorer

 • Demografi
 • Uddannelsesniveau
 • Ændring i livsstil, værdier og holdninger
 • Helbred
 • Indkomstfordeling
 • Arbejdsmiljø
 • Mobilitet (er det f.eks. nemt at bo i Århus og Arbejde i København?)
 • Livsstilstendenser
 • Forbrugernes holdninger og meninger
 • Mediers holdninger
 • Lovændringer, der berører sociale faktorer
 • Mærke, firma, teknologi billede
 • Købemønstre
 • Mode og rollemodeller
 • Større begivenheder og påvirkninger
 • Etniske og religiøse faktorer
 • Reklame og PR
 • Etiske spørgsmål

Teknologiske faktorer

 • Nye patenter og produkter
 • Kendte forskningsaktiviteter
 • R&D omkostningsniveau hos konkurrenter
 • Offentlig støtte til forskning
 • Generel udvikling i teknologi
 • konkurrerende teknologisk udvikling
 • Tilknyttede / afhængige teknologier
 • Udskiftning i teknologi / løsninger
 • Modenhed af teknologi
 • Fremstillings modenhed og kapacitet
 • Information og kommunikation
 • Teknologi lovgivning
 • Innovationspotentiale
 • Adgang til teknologi, licenser, patenterS
 • Spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret
 • Global kommunikation
No votes yet.
Please wait...

Leave a Comment.